Burcu Kılıçarslan

burcukilicarslann@gmail.com

Eş cinsellik Hastalık Değildir!

01-03-2015

Eş cinsellik bir yaşam şekli, cinsel seçimdir. İnsanlar cinsel seçimlerinden dolayı mesleklerinden men edilemez. Kimse kimsenin cinsel yaşamını bahane edipte böyle bir adaletsizliği yapamaz. Büyüklerimiz çıkıp da sağduyu, hoşgörüden, eşitlikten bahsedip dilinden düşürmeyip bu olumsuzluklara, yasaklara da göz yumarak iki yüzlülük yapıyor. Hoş! bu hoşgörü lafı da tartışılır ya. "Ey kardeşim! Sen fikirden ve düşünceden ibaretsin. Senin varlığın bunlardandır.

Geri kalan sinir ve kemiktir ki, onlar hayvanlarda da vardır." Mevlana sözüyle devam edeyim istedim. Çünkü ülkemizde bir çok insanın konuşmaktan çekindiği bir konu üzerine yazıyorum. Konuşmanın ötesinde düşünmeyi bile reddeden bir ülke. Yok saymayı yeğleyen bazen yok etmeye yeltenen... Pek çok konu var bu şekilde ama ben bugün LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel) bireyleri yani eş cinsel arkadaşlarımızı anlatıyorum. Mevlana'nın bu sözünün de 'cuk' diye oturduğunu, çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Amaçları sadece sosyal eşitliklerini kazanmak ve cinsel baskılardan kurtulmak olan kardeşlerimiz. Nedir bu antipati ve homofobik yaklaşımlar! Biliyor musunuz?

Soruyorum. Tarihte eş cinsel evliliğe izin veren ilk yasa Hititler'de M.Ö. 1400'lerde yapılmış. Biz bugün 21. yüzyılda hala bu örümcek kafalarla uğraşmaktayız. Bugün, LGBTT bireylerinin toplumsal yaşamda yer edindiği çokta güzel örnek ülkeler var. Türkiye'de bu kadar insani, sevgi öğütleyen, eşitlikten bahseden öğretiler varken 'Neden bu kadar bilinçsiz bir kesim var?' diyorum. Hep var olmuş fakat dikkat çekmek istediğim son yıllarda bu nefret suçlarının artışı. Bu yanlışın büyük bir bölümü hükümet politikalarına bağlanabilir. S

iyasetin özgürlükçü olması, medyanın da cinsiyetçilikten uzaklaşması gerekiyor. Nefret söylemlerinden uzak durmak gerekmekte. Bunlar içinde çalışmalar her alanda sürmekte... Ben burada belki çok yüzeysel işliyorum ama birazcık "insani düşünmeyi" ve "insan" olduğumuzu unutmamalı.