Kelebek ETKİSİ

kelebeketkisine@gmail.com

KELEBEK ETKİSİ

01-12-2015

Nedir, Kelebek ETKİSİ?

Herkesin her düşüncesi ve her davranışı, nasıl oluyor da yaşamda birer Kelebek ETKİSİ yaratıyor?

Kelebek Etkisi olarak adlandırılan olayı, Edward Lorenz 1963′ te hava durumuyla ilgili bir hesaplama yaparken buldu. Bu hesaplamada ilk olarak 0,506127 sayısını olayın başlangıç sayısı olarak ele aldı. İkinci hesaplamada ise 0,506 sayısını başlangıç kabul etti. Yani iki sayı arasında binde bir oranında bir farklılık vardı. Yani bu oran, bir kelebeğin kanat çırpmasının oluşturduğu rüzgarla aynı olasılığı ifade ediyor. Ancak bu farka rağmen; süreç gerçekleşirken ikinci hesaplamada kullanılan değer, sonuca ulaşıldığında çok farklı bir duruma neden oluyor. Yani sayılar birbirine çok yakın olmasına rağmen sonuçlarda çok büyük farklılık oluyor.

Non-lineer ( doğrusal ) sistemlerde, girdilerde bulunan çok ufak bir fark çıktılarda çok büyük farklara sebep olabiliyor. Yani bu durum, dünyanın bir ucundaki kelebeğin kanat çırpışının yarattığı rüzgarın, dünyanın başka bir bölgesinde kasırga oluşturması anlamına geliyordu. Lorenz ortaya koymaya çalıştığı hava durumu tahmininde, bu etkiyi fark ediyor ve bu tahminde çok farklı değişkenlerin olduğunu ve çok karmaşık bir hal aldığını gözlüyor. Kısaca çok küçük olasılıklar bile çok farklı bir tahmine götürebiliyor. Bu yüzden ancak kısa vadeli hava durumu tahminleri yapılabilir teorisine varıyor. Bu durumu da genelliyor ve non-lineer sistemlerin gelecek tahminlerini sınırlandırıyor.

Kelebek ETKİSİ ’ni günlük yaşama uyarladığımızda da şu özlü söz akla geliyor: Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir süvariyi, bir süvari bir bölüğü, bir bölük de bir ülkeyi kurtarır. Ya da eksikliği, ülkeyi yok eder.Buradan şu sonuç çıkıyor. Yani hayatta gerçekleşen her durum, yapılan her eylem değerlidir. Küçük gibi görünen durumlar, etki ettikleri olayları bambaşka bir hale büründürebilirler.

Bu nedenle herkesin her düşüncesi ve her davranışı da yaşamda birer Kelebek ETKİSİ yaratmaktadır.

Güzelim dünyamızda her geçen gün daha da çıkılmaz bir hal alan kötü gidişattaki Kelebek ETKİSİ ’nin olumlu yönde değişmesini ümit ediyorum.

Güneşli ve yemyeşil doğal bir ortamda kanat çırpan ilkbahardaki Kelebek ETKİSİ kıvamında yeni günlere uyanmamız dileğimle esen kalınız…

Sevgilerimle,

Kelebek ETKİSİ