ORHAN ARSLAN

orhanarslanmatoglu@hotmail.com

VERGİ YASALARI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR

14-09-2016

VERGİ    YASALARI    TEKRAR    GÖZDEN   GEÇİRİLMELİDİR

                Ülkemizin yaşadığı sıkıntılı günler, şu gerçeği ortaya koymuştur.   Yeterli, adaletli ya da;   mükelleften kazandığı kadar vergi toplanamamaktadır. Nereden çıkardınız? diye bir soru yöneltilebilir. Cevap gayet basittir. Son operasyonlarda tutuklanan, sorgulanan iş adamlarının, malum örgütlere yaptıkları, yardımlar dudak uçuklatmaktadır. Bu paralar nereden kazanılmaktadır?

                O, toplanan paralar; O, insanlarda olduğu için; toplanmaktadır. Olmayan bir şey toplanmıyor. Eğer, yeteri kadar kazancı olmasa idi; Bu paralar, nasıl toplanacaktı. Demek ki; yeteri kadar vergi toplanamadığı için; adamlar fazladan kazandıkları paraları, böyle yerlere rahatça harcamaktadırlar.

                İnsan düşünmeden edemiyor. O, kadar yekun teşkil eden bu paralar, nasıl kazanıldı. Eğer kazanıldı ise; Devlete, bu topraklarda, burada yaşayan insanların sırtından kazanılan bu paralar için; yeteri kadar vergi verdiler mi? Eğer, yeteri kadar vergi vermiş olsalardı; malum örgütlere bu kadar yüklü miktarda para yardımı yapabilirler miydi? Doğal olarak; olmayan bir şey, verilemez. Demek ki; insanlarda fazladan, rahatça ödeyebilecekleri miktarda, paralar vardır. İşte DEVLET, bu dolaylı vergi kaçırmanın önünü kesmelidir.

                Muhasebecilik, Uzman olduğu konuda; mükellefe yol gösterme görevini üzerine almalıdır. Nasıl vergi kaçıracak, gibi bir düşüncede ve eylemde olmamalıdır. Yasal olarak, böyle bir açık var ise; O, açık kapanmalıdır. Öncelikle; Mükellefi değil; Devletini düşünmelidir. Devlet ise; bu konuda eksik gördüğü, yerleri hemen tespit etmelidir. Acil, yasalar çıkararak; bu açığı kapatmalıdır.

                Aynı iş adamlarının; asgari ücret artırma toplantılarında; nasıl set çekme uğraşı içerisinde olduklarını düşündüğümüz zaman; şu soruyu sormadan edemiyoruz? Aynı iş adamları; değişik yerlere sınırsız para harcarken, yahut bazı yerlere yüklü miktarda para yardımı yaparlarken; asgari ücret komisyonunda gösterdikleri, engelleme çabaları gibi; bir çaba içerisine girmekte midirler?

                Evet, önemli bir konudur. Terör örgütleri, bu kadar paraları; iş adamlarından nasıl elde ediyorlar? Aslında, olması gereken; İş adamlarının kazandıkları miktar kadar; DEVLETE yasal sınırlarda vergi vermek, olması gerekmez mi? Demek ki; kazandıkları kadar, yeterli para ödemedikleri için; arta kalan kazançlarını, farklı yerlerde değerlendiriyorlar.

                Devletimizi yönetenlerin, bu konuda yeterli çalışmaları yaparak; adaletli, Devlete yetecek kadar; mükellefi ezmeden, yasal zemine dayalı, vergi sistemlerini hayata geçirmeleri, gerekir.

                Böylece, hem Devlet maddi olarak, yeteri kadar güçlenecektir. Hem de; iş adamları, çalışanlarını korumuş olacaklardır. İstenilen, sosyal barış sağlanmış olacaktır. İşçi kardeşlerimiz de; işlerini severek yapacaklardır. İş adamı kardeşlerimiz de; değişik yerlere verecekleri miktarda parayı; Ya Devlete vermiş olacaklardır. Yahut, işçi kardeşlerimizin ücretlerine yansıtmış olacaklardır. Bu özlenen, istenen bir durumdur.

                Ülkemiz hakkında yanlış düşünceler içerisinde olan, terör yapılanmalarının; maddi anlamda desteklenmeleri, önlenmiş olacaktır. Maddi anlamda yeteri kadar destek bulamayan, hiç bir yapılanma; taraftar bulamaz. Sempatizan kazanamaz.

                Devletimiz Üniversite öğrencilerimizi; burs ve barınma açısından; mağdur etmediği zaman; terör örgütleri, kendiliğinden yok olur, gider. İşte kimi terör örgütlerine, bu sahada maddi anlamda destekleri; iş adamları vermektedir. O nedenle; vergi toplama işi tekrardan gözden geçirilmelidir. 

                Kontrollü adaletli, herkesten gereği kadar, kazancı kadar, vergi alınan bir sistem hayata geçirilmelidir. Yeteri kadar denetim yapılmalıdır. Bu anlamda eksik olan; yeteri kadar denetim elemanı olmamasıdır. Denetim elemanlarının, gereği kadar görevini yapmamasıdır. Verilen yasal cezaların yeterli ve caydırıcı olmamasıdır.

                Resmi kurumlarda, Çalışan insanların verdikleri vergiler kadar; kimi iş adamlarının vergi vermemesi, dikkat çekici bir durumdur.

                İnsanlarda ticaret açısından kazanmanın da; bir süreci vardır. Bu süreci yaşamadan, bazı zenginlikler elde eden insanların; bu kazançları, malları nasıl kazandığı sorgulanmaz mı? Devletin bunları denetleyecek bir kurumu yok mudur? İnsanlar resmi belgelere göre, kazandıklarından çok harcıyorlar ise; bu sonuçta bir anormallik yok mudur? Gideri, gelirinden fazla olan insan; dikkat çekmez mi? Bu yaşanan tüm olaylar bilindiği halde; Devlet adına birileri olup biteni; sorgulayamıyor ise; bu işte bir aksaklık var, demektir. İş hayatında bunun örnekleri o kadar çok ki; hangisinden bahsedeyim. Üzülerek ifade edelim, Devletin en zayıf tarafı; yeteri kadar denetim yapamamasıdır. Yeteri kadar denetim elemanı ve denetlemeyi sağlayacak yasalarının olmamasıdır. Ülkemizde o kadar işsiz insan var ki; O insanlar; denetim alanında değerlendirilmiş olsalar; denetledikleri insanlardan, kendilerine ödenen maaşların çok fazlasını, Devlete kazandırırlar. Böylece, bazı iş adamları; haksız yere, fazladan kazandıkları paraları, gereksiz olarak harcamazlar, bir takım örgütlere yardım olarak vermezler, aslında DEVLETE ödemesi gereken gerçek vergilerini vermiş olurlar. Hem Devlet daha zengin olur. Hem bazı yanlış yerlere para vermekten kurtulmuş olurlar…

                Akşama kadar beş bin adet çay satan bir adam ile; akşama kadar çay satan adamın kazancının onda birini kazanan, bir esnafın; aynı şartlarda vergilendirilmesi, doğru değildir. Bunun gibi yüzlerce örnek vardır.

                Acil, bütün öncelikler gözden geçirilerek; Vergi yasaları tekrar, ele alınmalıdır. Her alanda gelişme için; buna ihtiyacımız vardır. Kimselere muhtaç olmamak için; bu yasaları çıkarmamız gerekir.

 

DIGER YAZILAR