ORHAN ARSLAN

orhanarslanmatoglu@hotmail.com

ASGARİ ÜCRET ARTIRILMALIDIR

08-12-2016

ASGARİ    ÜCRET   ARTIRILMALIDIR
 

Yeni yıla ait asgari ücret komisyonu toplantıları başladı. Her iki taraftan uygun bir şekilde anlaşılarak; toplantının sona erdirilmesi ve her iki tarafın da bu toplantıların sonucunda elde edilecek değerlendirmelerden memnun olarak ayrılmaları temennimizdir. Asgari ücret çalışanların alacakları ücret açısından değerlendirilmesinin yapıldığı bir toplantıdır. Ancak, bu toplantı da ele alınması gereken önemli hususlardan bir tanesi de; çalışma hayatını düzenleyen kuralların, düzenlenmesi ve her ne pahasına olursa olsun, hayata geçirilmesidir. Sigortasız işçi çalıştırmak, ucuz işçi çalıştırmak, küçük yaşta işçi çalıştırmak, kaçak işçi çalıştırmak v.s. bu problemler önümüzde duran ciddi meselelerdir.
Son zamanlarda, ucuz kaçak yabancı işçi çalıştırma alışkanlığı, yaygınlaşmaktadır.
Bu alanda yapılacak çalışmalar hayata geçirildiği zaman, Devletimiz de kazanacaktır. Sigortasız işçinin ekonomik olarak, Devlete de zararı bulunmaktadır. Bu alanda üzerinde durulması gereken önemli hususlardan bir tanesi de; geçici işte çalışan işçilerin, yarım gün veya günü birlik işlerde çalışan insanların sigortalılık durumlarının hayata geçmesidir. Bu uygulama yapılan son çalışmalarla, hayata geçirilmiştir. Artık o tür işlerde çalışan insanlar da; bir günlüğüne dahi olsa; sigorta yaptırabileceklerdir.
Her sene gündeme gelen ücret çalışmaları da; İNŞALLAH çalışanlar açısından daha tatmin edici sonuçların ortaya konduğu çalışmalar olması beklentimizdir. Bugünün rakamlarına göre; 1800 den aşağı olmaması gerekir. Ülkedeki sosyal hayatın durumu göz önünde bulundurulunca; bu rakam uygun bir rakamdır. Halkın refah seviyesinin yükselmesi, sosyal hayat açısından bir, çok sorunun ortadan kalkmasıdır. Refahın yükselmesi sosyal paylaşımın çoğalmasına sebep olur. Kitleler arasındaki gelir dağılımı açısından olan makas ne kadar düşürülürse; sosyal yaraların azalması o paralelde gerçekleşir.
Bu konuda Devletimiz, gereken alt yapıyı hazırlayarak, işverene bazı kolaylıklar sunabilir. Asgari ücret vergi dışında tutulabilir, yahut vergi dilimi düşürülebilir. Nitekim Kasım ayının içerisinde böyle bit uygulama yapılarak, asgari ücretle çalışanların aldığı ücret olan 1300 liranın altına düşmesi, engellenmişti.
Taşoren işçilerin kadro meselesinin çözümü, konusu; heyecanla beklenmektedir.
Ülkemizde açlık sınırının, yoksulluk sınırının, istatistiklerinin yapıldığı ve sık, sık gündeme getirilen bir konudur. Bunun ortadan kaldırılması veya azaltılması doğal olarak toplumun bütün katmanları tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Aslında hesap, kişi üzerinden değil de; aile geliri üzerinden yapılsa daha doğru olur. Ailede ki, kişi sayısının göz önünde bulundurulması gerekir. O zaman daha sağlıklı olacaktır. Hatta, asgari ücret uygulamaları; bölgelere göre, yaşanan şehrin hayat standartları göz önünde bulundurularak; düzenlenebilir. Bunun yasal zemini hazırlanarak, hayata geçirilebilir.
Bu aynı zamanda insanları çalışmaya teşvik etmektir. Emek vererek, kazanma zevkini, kendi kazandığını yeme, alışkanlığını geliştirecektir. Kendisine saygı duyacaktır. Her anlamda, insanın kazanılması demektir.
Bir Anne ve Baba için en önemli şeylerden bir tanesi yetişmekte olan çocuklarına sevgilerini anlatmak adına; onların bazı isteklerini yerine getirmektir. Ama, bugün her türlü tüketici reklamlarının çeşitli baskılarına maruz kalan çocuğun, en basit temel ihtiyaçlarını bile; zor karşılayan, Anne ve Babanın ne kadar zor duruma düşeceğini varın, siz düşünün. Yahut o ailenin yerine kendinizi koyun ve çocuğunuzun karşısındaki durumunuzu değerlendirin…
Allah böyle bir şeyle kimseyi imtihan etmesin…
Devlet dediğimiz zaman bir bütünden bahsediyoruz. Halkın gözünde baba olarak tanımlanan ve şefkat eli, her zaman cömert olan bir baba anlayışından bahsediyoruz. Her ne kadar, asgari ücret uygulaması, çoğunlukla, özel sektörde uygulansa da; Devlet vereceği destek, sağlayacağı kolaylıklarla, bunun altından kalkabilir. Daha adil ve çok kazanandan çok vergi uygulaması ile; Devletin gelirini artırabilir. Son uygulanan yapılandırma çalışmaları bu anlamda; ümit verici sonuçlar ortaya koymuştur. Yeni çıkarılacak gelir arıtıcı vergi uygulamalarının; İnsanımıza gerekliliği anlatılır ve Devletinin yanında olması gerektiği iyi açıklanırsa; getirilecek yeni vergi uygulamalarına destek verecektir.
Batılılar tarafından uygulamaya sokulan, sermaye çevrelerinin destek verdiği ve ülkemiz üzerinde oynanmak istenen, döviz bunalımına halkımızın verdiği tepki ve duyarlılığı ortadadır. Demek ki, zor zamanlarda halkımız tüm bireyleri ile; Devletinin yanında olamaya yakın durmaktadır. O halde; gelir artırıcı, daha dengeli, çok kazananın çok vergi verdiği, daha adil bir vergi sistemini hayata geçirebilir. Ülkemiz için; hayati önem taşıyan bu konunun bir an önce, uygulama alanına alınması şarttır. Böylece daha güçlü bir devlet; tüm insanlarına daha fazla hizmet sunar.
Yıllar, yıllar öncesinde sağlık alanında yaşadığımız sıkıntılar ortadadır. Sosyal refah seviyesinin daha düşük olduğu, o günleri düşündüğümüz zaman; bugünlere nasıl fedakarlıklar yaparak geldiysek; daha huzurlu, daha paylaşımcı, gelir dengesizliğinin daha az olduğu günleri de; bulabiliriz. Devletimizin önderliğinde, halk olarak bu konuya destek verdiğimizde; hedeflenen Asgari ücret uygulaması da; hayata geçecektir. Bu Konuda hem DEVLETİ yönetenlere, hem işveren insanımıza güveniyorum. Umarım, beni haklı çıkaracaklardır. Gelir düzeyimiz daha yükselecektir. Sonuçta o ücretleri alan kardeşlerimiz, tekrar çeşitli harcamalar yaparak; ülke ekonomisinin daha canlanmasına katkı sağlamış olacaklardır. Bu da; işin başka bir gerçeğidir.

DIGER YAZILAR