ORHAN ARSLAN

orhanarslanmatoglu@hotmail.com

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN MESELELERİ

29-11-2017

ÜNİVERSİTE    GENÇLİĞİNİN   MESELELERİ

Bir Milletin geleceğini şekillendirecek olan Üniversite gençliğidir. Gelecek nesillerin motor görevini üstlenen, o görevin paralelinde; bir- çok sorumluluğu üzerinde taşıyacak olan; kalifiye özellikleri taşıyan gençler demektir. Gelecek bu sorumlulukların arasında; Devleti yönetmek, Devletin geleceğini şekillendirmek en önemli görevlerindendir. Bu kadar önemli olan, bu gençler üzerinde doğal olarak; her kesimden insan söz sahibi olmak istemektedir. Son günlerde Üniversitelerde yoğunlaştırılmaya çalışılan olayların ardında yatan ana sebeplerden bir tanesi budur.

Üniversite gençliği; sağlanacak imkanlarla, eğitim ve öğretimdem başka, bir şey düşünmemelidir. Sınav tartışmalarından uzak olmalıdır. Akademik çalışmalar, günün meselelerine çözüm üretmelidir. Akademik personel seçimi; daha adil ve daha şeffaf bir şekilde, yapılmalıdır...

 

Öncelikle Devlet, bu gençleri maddi bakımdan kimselere muhtaç etmemelidir. Bugün, kredi ve bursların miktarına baktığımız zaman; öğrencilerin ilave paraya muhtaç olacağını söylemek, yanlış olmayacaktır. Yurt meselesi derseniz, çözülmüş değildir. İnsanlar barınak konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Ulaşım ise; içler acısıdır. Böyle olunca; nasıl bu gençliği bir takım tehlikeli, uç noktadaki fikir ve düşünce akımlarının tuzağından  koruyacağız? Bir manada dolaylı olarak; onlara yurt, ya da; para bakımından muhtaç olmaktadırlar. Bence öğrenci başı kredi bedeli en az 1000 lira olmalıdır. Yurt ise; problem olmaktan çıkarılmalıdır. Ulaşım sorun olmamalıdır.

 

 

 

Bu ihtiyaçları yeteri kadar giderilmeyen ve sıkıntı içerisinde olan gençleri; bazı yanlış şeylere yönlendirmek, daha kolaydır. Bu amaçla yapılan tüm eylemlerde kullanılabilecek konumdadırlar. Tasarlanan senaryolara göre; bu gençlerle; Devleti temsil eden güçler ister yönetici olarak, ister güvenlik güçleri olarak, olsun karşı karşıya getirilmek istenmektedir

 

 

 

Yanlış Öğrenci gurupları bu eylemleri tasarladıkları zaman birinci amaçları izinsiz gösteri yapmaktır. Olacak olaylarla kamuoyunun dikkati daha çok çekilmek istenmektedir. Üstelik eylem yapma şekli gündemde olan halkın bildiği bir konu olursa; daha da dikkat çekici olur. Örneğin, öğrencilerin, barınma yetersizliği, ulaşım sıkıntıları ve kredi ve bursların yetersiz olması, konuları, dikkat çekmektedir

 

 

 

Evladını üniversite ortamına göndermek için, her türlü sıkıntıyı çeken Ailelerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekir. Artık yeterli, ya da; değil Ülkemizin her şehrinde Üniversite bulunmaktadır. Gönül doğal olarak çocuklarının, Devletin en iyi okullarında okumasını ister. Ancak, eğer Aileler çocuklarını il dışındaki bir okula gönderdikleri zaman kontrol edemeyecekler ise; kendi şehirlerini tercih etmek en mantıklı yoldur. Aile ortamında daha kontrollü, denetlenebilen bir genç normal şartlarda daha az problem demektir. Tam tersine il dışında, kontrol edilemeyen; denetimden uzak, biraz da çocuğun kendisinde olan; zayıf karakterli olmak, yanlışa meyletmek, özelliğinden dolayı; her türlü kötülüğe bulaşma şansı daha fazladır. İşte bu tür gençler terör örgütlerinin iştahını kabartmaktadır.

 

 

Sosyal yapılanmamızda değer yargılarımıza sahip çıkma konusunda biraz da ilgisiz olduğumuz için; çocukların tehlikeye düşme şansı daha da fazlalaşır. Ahlaki alandan, iktisadi alana kadar, hatta; terör yandaşlarının, tuzaklarına düşecek kadar bu tehlike sınırı genişleyebilir. Öyle bir imaj var ki; Sanki üniversite gençliği sınırsız özgür olmalıdır…

 

Dünyada böyle bir şey yok. Lütfen gençlerimize, dolayısıyla geleceğimize sahip çıkalım… Onların Üniversiteleri kazanmak için, verdikleri mücadelede her bakımdan fedakarlık yaparak; yanında olan ailelerimizden beklentimiz şudur. Aynı çocukların toplum içerisinde sorunsuz, uyumlu topluma yararlı, ahlaklı ve Vatansever olarak yetişmesi için; gerekli şartları hazırlamaları ve bu uğurda verdikleri mücadelede yanlarında olmaları gerekir. Unutmayalım Üniversiteyi kazandırarak sorumluluklarımız bitmiyor. Üniversite gençliği de; bu toplumun bir parçasıdır.         

Yapılacak çalışmalarla; Yurt ve barınma sorunları ortadan kalkar. Sadece üniversiteleri açmak yetmez, onların vazgeçilmezleri olan öğrencilerin sorunlarını çözmek gerekir.

Unutmayalım; bu gençler bizim gençlerimizdir. Geleceğimiz, bir manada; onlarla şekillenecektir. Biraz daha sabır, biraz daha gayret… Bizlerden beklenen; sıcak bir tebessümü, gönül alıcı yaklaşımları; çok görmemeliyiz.

 

DIGER YAZILAR