Güven ALBAYRAK

guvenalbayrak@yaani.com

NEDEN YAZIYORUM

13-01-2022

 

Duygu ve düşüncelerimi diğer insanlarla paylaşmak hoşuma gidiyor. İletişim kurmak: sözlü ve yazılı duygu aktarımla olduğu kadar okumak da bir iletişim kurmaktır. Benim hayatı okuyabilmem için daha önce yazılmış metinlerden ilham almam gerekiyor. Okuduğum metinlerde kendi hayatımdan bölümlere rastladığım oluyor. Okumanın önemi, okuduğumuz metinlerin bize verdiği çıkarımlardan yola çıkarak, kendi yaşamımızda olaylara çözüm üretmeye yarıyor. Okudukça öğreniyorum, öğrendikçe yazıyorum. Yazarak kendimi ifade ederken hastalıklarımı daha az hissettiğimi ve daha çabuk iyileştiğimi fark ettim .

Bundan dolayıdır ki öğrenmeye karar verdim. Yaratıcılık yoktur, sadece bir bilgi bilinir olmak istemiştir. Var olan bilgiyi,  bilinir hale getirilmiş bir başka yorumlama vardır. Hikâye yaşanmış olayların süslü anlatımıdır. Bir başka deyişle, betimleme veya mecaz olarak tanımlıyoruz.

Yaratıcı yazarlık söylemine katılmıyorum.  Hipnotik yazarlık söylemi vardır. Bir fikri bilimsel bir yöntemle kodlayarak anlatmak bir nevi manipüle etmektir. Olaylar edebi metin yazarları arasında ikilem çıkaran yazılar nedeniyle 1960’lı yıllarda bu etkileşimden yola çıkan Julia Kristeva, “metinlerarasılık” kuramını ortaya atmıştır. Bu kurama göre var olan hiçbir metin kendinden önceki metinlerden bağımsız olamaz ve her metin kendinden sonraki metinleri etkiler. Edebiyatın temel eğitiminde ilk öğrenilmesi gerekli ders, bence zaman- mekândan sonra metinlerarası dersi gelmeli. Temel eğitimi almadan çözümleme yapmak ne kadar doğru.  Çözümleme yapmak için metnin bütünü ve akışı önemlidir. Metinin ruhu, diğer metinlerden alınan bölüm mü? Yoksa bir felsefenin, bir bakış açısını anlatılmak için esin kaynağı mı?

İnsanoğlunun gerçek ile hakikat arasındaki ikilemi, çatışmaları doğurmuyor mu? Bundan dolayı kutuplaşmalar, ötekileştirmeler, suçlamalar bundan cesaret alıyor. Bu gün kahraman ilan etiğimizi, zaman geçince hain ilan ediyoruz. Bu gün alkışladığımızı yarın eleştiriyoruz.  Değişmeyen bir tek şey var o da hakikat. NLP Biliminde bir var sayım vardır. ‘Her davranışın altında olumlu bir niyet yatar.’ Bir edebi metinde cımbızla alınmış çıkarımlar bizi hakikate götürmez. Yazılanın bütünü ve ruhu önemli olan, anlatılmak ve bilinir olmak istenen fikri çözümlemek. Ben olsaydım diye başlayan eleştiri eser sahibine hakarettir, hadsizliktir. Eserde; ses uyumu, imla hataları, zaman kaymaları, okurken yormak gibi hatalar olmadığı takdirde eleştirmek hatadır. Güzel ve iyi fikirleri eleştirmek ne kadar doğrudur?

Ben yazmaya devam edeceğim. Beni anlayan ve anlamak isteyen ile duygudaş olmuşumdur. Yazdığım metinlerde, bir duygu aktarımı yapabilene kadar öğreneceğim. Öğrendiklerimi, insanlarla paylaşabilmek ayrı bir sorumluluk ve mutluluktur. Her şeyden önce hayatı sahiplenmektir, insanların dertleriyle dertlenmek, sevinçleriyle sevinmektir. Kısacası yazmak hayatı paylaşmaktır.