Placeholder image

Ufuk BULUT

ufukbulut34@gmail.com

Yazarın Tüm Yazıları

'SORUN AYKÜ SORUNU MU' ?

Gazeteci Murat BARUT Çarpıcı Bir Yazı Kaleme Almış

SORUN AYKÜ SORUNU MU' ?
Kızmakla eleştirme ile sorun çözülmez, diyorum.
Şuan ki tabloda toplumun önemli kesiminin ayküsü düşük bireylerin, karar verme yetilerinin siyasette yaşam alanlarımızın önemli bir kısmına damga vurmalarıdır
2002_ yılında, iktidara gelen 'AKP' pratiklerini din üzerinden kullanarak edilgen bir toplum projesinin yansımasını görüyoruz . .
Mevcut içine kapalı takıntılı ipotekli beyinler degişim ve dönüşüme akla bilime direnç gösteren bu kitleler, AKP 'nin iktidara gelmesiyle, rasyonelci, akıl yerine teolojik varsayımlar üzerinden güçlü gerici bir yapı oluşturma şansını yakaladılar
, Bu mevcut dinci kitlere devlet destekli sermaye gücüde eklenerek, ve egitimsiz önemli yeni bir kitleleri yanlarına alarak bunlarla yolları birleştirildiler …
Şarlatanlar bu dönemde parlatıldı.
Fakirlerin zenginlerden 500 sene önce cennete gidecekleri argümanlarını ayküsü düşürülen toplumun katmanlarına şükür olarak dayatıldı.
Bu argümanlar İktidara ve cahil Yobaz, dinci sömürgeci din tüccarı kurumlarla önemli kazanımlar ve, alanlar yaratıldı.
Bu tablo düşünme yerini koşulsuz var olan teslimiyetçi düşük aykü sorununa sebep oldular.
İktidar bekaalarını korumak için, Tarikat. Gavs, Şeyh, Kutup, Evliya Veli İmam gibi kavramlarının güçlendirmek için kullandılar.
Bu kurumlar devlet eli ihale yolları ile ekonomik ve olarak güçlendirildi.
Koruma altına alındılar.
Bu önemli sorun toplumsal bir sorunu olarak karşımıza çıkıyor.
Eger dogruyu yanlışı sorgulamaya yetisi bireyde gelişimi devlet eli ile engellenmişse ise , sorunun ana kaynagı dayatılan şartların çıkarımı olan oluşturulan düşük ayküsü sorunu olarak açıklayabiliriz.
Önemli bir etkende dayatılan tek tip beslenen makarna tahıl öyküsü çok belirleyici faktörlerden biridir . diyorum.
Aç yoksul bırakılan toplum sosyolojik davranışları diyorum
Geri kalmışlığın Fakirligin, yoksullugun.i
Bedensel ruhsal akılsalık gelişiminin olmadıgı toplumların sosyolojisi hayat tarzları iradeleri aykü derecemizn oluşması dayatılan şartlar zeminler tarafından belirliyor diyorum.
Saglıklı yüksek aykülü toplum yaratmanın diğer önemli bir yönüde en büyük faktörü yeterli sosyal devlet endeksli beslenmekten ve kültürel faaliyetlerden geçtigini inanıyorum.
[Yeterli beslenen kültürel faaliyetler demokratik Ülkelerin aykü seviyeleri yüksek çıkarken Afrika, ve gelişmemiş ülkelerinin halklarında aykü seviyesi düşüktür.
Bu bilimsel bir veridir diyorum.
Boş mideden teolojik yapılardan bilimden kültürel faaliyetlerden uzak toplumlarda yeterli zeka oluşması beklenmez diyorum.
Çözüm: Demokratik devletin oluşması saglıklı beslenme sosyal devlet eşit vatandaşlık rasyonel akıl çagdaş egitim laiklik ve özgürleşen sorgulayan bireyde yatıyor. diyorum.
Maalesef (AKP) dinciligi paydaşları ile sömürgeci. Iktidarının devamı için aykü derecesi düşük bir toplum oluşmasına, her türlü katkıyı sunuyor! .
Makalelerimi paylaşın lütfen
Geniş kitlere ulaşalım..
Murat /Barut /Gazeteci /Yazar