TÜRKİYE ENERJİDE ÇAĞ ATLIYOR

Haber Umut DEMİR

TÜRKİYE ENERJİDE ÇAĞ ATLIYOR
Eklenme Tarihi: 2023-11-18 13:06:30

Mehmet Çatakçı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç söz aldı.
Kılıç” gelişen, üreten ve çalış an Türkiye“nin en büyük gereksinimlerinden biri şüphe yok ki enerjidir. Bütün alanlarda olduğu gibi enerji arzı noktasında da ülkemiz geçtiğimiz yirmi bir yılda büyük mesafe kaydetmiştir.
Sanayinin ve şehirlerimizin hiç durma yan enerji ihtiyacına çözüm bulmak için son derece önemli atılımlar yapılmıştır.
Bu yatırımlar saye sin dedir ki enerji kurulu gücümüzde tam 3 kattan fazla bir artış söz konusu olmuştur; 31.846 megavattan 106 bin megavata yükselmiştir.
2023 yılı Eylül ayı sonunda yen ilene bilir kaynaklara dayalı üretim tesislerinin kurulu gücünün toplam kurulu güce oranı yüzde 55’e, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu gücünün toplam kurulu güce oranı ise yüzde 6 6’ya ulaşmıştır yani top lam kurulu gücümüzün yarısından fazlası yerli ve yenilenebilir kaynaklara da yanmaktadır.
2002 yılında 12.305 megavat olan yenilebilir enerji kaynaklı kurulu gücümüz 2023 Ağustos ayı itibarıyla 58.232 megavata ulaşmıştır, 4 kattan fazla bir artış söz konusudur.
Özellik le güneş ve rüzgâr enerjisi kurulu gücünde önemli gelişim yaşanmıştır;
on yıl öncesine kadar güneş enerjisi kurulu gücünden bahsedilmezken, 2023 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla GES kurulu gücü 10.899 megavat seviye sine, yine, o dönemde 1.300 megavat olan RES kurulu gücü ise 11 .600 megavat seviyesine ulaşmıştır.
Sera gazı emisyonlarının azaltılması için ö nemli rol yenilenebilir enerji tarafından karşılanmaktadır.
Türkiye bu gün yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada hızla yükselişe geçmiştir.
Yine, rüzgâr kurulu gücünde de güneş enerjisi kurulu gücünde de Avrupa’da öncü k onuma doğru gitmektedir.
2/4
Değerli milletvekilleri, bölgemizde ve dün yad a orta ya çıkan gelişmeler enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli bir mesele olduğunu bizlere bir kez daha öğretmiştir.
Elbette enerji arzı konusunda aldığımız tedbirler ve izlenen politikanın yanında enerjinin verimli kullanılması da son derece önemlidir.
Bakanlığımız enerji verimliliğine dair projelere verdiği destekleri genişleterek devam etmektedir.
Bu çerçevede, verimliliği artıracak projelerin kapsamı imalat sanayisinin yanında tarım, hizmet ve binalarda kapsama alınarak dâhil edilmiştir.
Ayrıca imalat sanayimiz, tesislerde ki enerji verimliliğine yönelik yatırımlardan, 5’inc i bölge teşviklerinden de faydalanmaktadır.
Güney Gaz Koridoru’nun bel kemiğini oluşturan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) 2018’de faaliyete alınmıştır.
Aynı yıl Türkiye“nin enerji borsası EPİAŞ’ı İstanbul’da kurduk ve bölgemizde doğal gaz ticaretini gerçekleştiren ilk ticaret merkezi hâline getirdik.
2020 TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nı faaliyete aldık. Türkiye’yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarabilmek için canla başla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini mille timizin istifadesine sunmanın derdindeyiz.
Amansız iftiralara, haksız eleştirilere rağmen sondaj gemilerimizle doğal gaz ve pet rol aramalarımızı devam ettiriyoruz.
Vatandaşlarımızın refahını artırma ya yönelik bütçeden sağladığımız önemli sosyal amaçlı kaynaklardan da bahsetmek istiyorum.
Uluslararası piyasalardaki enerji fiyatlarının anormal yükselişi eminim ki herkesin malumudur.
Doğal gazda ve elektrikte vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz ve sübvansiyon uygulamalarımızı sürdürüyoruz;
vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için 2024 yılı bütçesinde 508 milyar lira kaynak öngörülmektedir.
Sakarya Gaz Sahası’nın devreye alınmasıyla birlikte mayıs ayının sonuna kadar vatandaşlarımıza ücretsiz doğal gaz sağladık, sonraki on bir aylık dönem için ise vatandaşlarımızın 25 metreküpe kadar olan kullanımlarını ücretsiz hâle getirdik
3/4
Bak anlığımızın uzun yıllardır yürüttüğü politikalar sayesinde yerli ve millî enerji arayışı meyvelerini vermeye başlamıştır.
Allaha hamdolsun, attığımız tüm bu adımların olumlu neticelerini de artık tek tek alıyoruz.
Her fırsatta “Gaz nerede?” diyenler, nasıl ki Karadeniz gazıyla boşa çıktıysa enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Daha önce “Petrol yok.”
Diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden hamdolsun şimdi petrol çıkarmaya başladık.
Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak bizler gerçekleştirdik.
İnşallah, 2024 yılı sonunda tüketimimizin yüzde 2 0’sine denk gelen 20 0 bin varil üretim gerçekleştireceğiz. Tek derdimiz, yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düze ye çıkarmak tır.
Tıpkı savunma sanayisi gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır.
Bunun için keşfettiğimiz her enerji kaynağıyla ne kadar iftihar etsek yeridir.
Elimizde bulunan araştırma ve sondaj gemileriyle gerek Karadeniz“de gerekse Akdeniz“de milletimizin yarınlarını güvence altına alacak yeni kaynakların, hidrokarbon yataklarının keşif müjdelerini inşallah vermeye devam edeceğiz.
Değerli milletvekilleri, enerji politikaları gündelik olaylar üzerinden değerlendirilemez.
Enerji kaynaklarının çeşitlen dirilmesi stratejik iş birlikleriyle geliştirilebilecek bir alandır. Bu alanda deneyimi olan ülkelerle birlikte hareket edilmesi ve “kazan - kazan” anlayışı önem arz etmektedir.
Yıllarca kendileri nükleer enerjinin nimetlerinden yararlanarak endüstriyel Üstünlük kazanmış ülkeler Türkiye’nin nükleer santral yatırımlarına karşı çıkmaktadır, zaten aksi de beklenemez. Bizler de özellikle nükleer santral
noktasında Sayın Bakanım sizlerin, Bakanlığınızın göstermiş olduğu gayretlerden dolayı teşekkür ediyoruz.
Hep birlik te Türkiye’nin geleceği için çalışıyor, üretiyor ve ortaya eser koyuyoruz.
4/4
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan“ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak “Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzu gerçekleştirmek için durmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz diyorum”dedi.

Son Haberler